Zelfafnametest

De zelfafnametest is een proefproject van het Centrum voor Kankeropsporing bij 40.000 vrouwen.
Hiermee wil de Vlaamse overheid nagaan of ze vrouwen die nu geen uitstrijkje laten nemen toch kunnen aanzetten tot dit onderzoek om kanker te voorkomen.


 
Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker startte in juni 2013. Toch laten nog altijd te weinig vrouwen een uitstrijkje nemen.

Om vrouwen die de voorbije jaren geen uitstrijkje meer lieten nemen toch aan te zetten om zich  te laten onderzoeken, zette de Vlaamse overheid het proefproject met de zelfafnametest op.

Voor sommige vrouwen is het uitstrijkje een struikelblok om deel te nemen aan dit bevolkingsonderzoek. Hiervoor zou de zelfafnametest een oplossing kunnen bieden.  

Wanneer alle resultaten geanalyseerd zijn, zal beslist worden of dit project verder uitgebreid wordt over gans Vlaanderen.