Bevolkingsonderzoek

In juni 2013 is de Vlaamse overheid gestart met een veralgemeend bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daarbij worden vrouwen van 25 tot en met 64 jaar aangemoedigd om één keer om de drie jaar een uitstrijkje te laten nemen.

 
Als je nog niet deelnam of als het langer dan 3 jaar geleden is dat je een uitstrijkje liet nemen, ontvang je een uitnodigingsbrief voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker van het Centrum voor Kankeropsporing samen met een informatieve folder. Je maakt zelf een afspraak met je huisarts of gynaecoloog op een dag dat je niet ongesteld bent. Als je reeds een uitstrijkje liet nemen ontvang je 3 tot 4 jaar hierna een uitnodiging als je ondertussen nog niet opnieuw deelnam.

Een 3-jaarlijks uitstrijkje is voldoende, omdat baarmoederhalskanker slechts zeer traag ontstaat en er al vroeg afwijkingen zichtbaar zijn. Je beslist zelf of je meedoet aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.
Lees hier meer over deelnemen aan dit bevolkingsonderzoek.

Het uitstrijkje wordt afgenomen door een arts en wordt nadien beoordeeld in een laboratorium. Het nemen van een uitstrijkje gebeurt bij uw huisarts of gynaecoloog en duurt ongeveer 10 minuten.
Lees hier meer over het verloop van het onderzoek.

Enkele weken nadat je het uitstrijkje hebt laten nemen ontvangt je arts het resultaat. Je neemt best even contact op met je arts om het resultaat te vernemen.
Lees hier meer over de mogelijke resultaten van het uitstrijkje.

De voordelen van deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zijn groter dan de nadelen. Toch zijn er ook nadelen en is het belangrijk dat de deelnemers zich daar ook van bewust zijn. Je beslist zelf of je deelneemt of niet, spreek erover met je arts.
Lees hier meer over de voor- en nadelen van dit onderzoek.

Bovendien start het Centrum voor Kankeropsporing met een proefproject. Hiermee wil de Vlaamse overheid nagaan of een zelftest de vrouwen die nu geen uitstrijkje laten nemen, toch kan aansporen om deel te nemen.
Deelnemen kan enkel indien je geselecteerd bent om mee te doen.